martyn kramek teczka z pracami
ƒ„Cinq regards sur la ville” zbiór esejów
24 strony 19 × 17,5 cm
druk typograficzny
2006