martyn kramek teczka z pracami
Katalog 8. Forum Kina Europejskiego
36 stron A4
offset, 2 kolory
1999W serii jeszcze:
Katalog 8. Forum Kina Europejskiego 2000